Magnetic and structural properties of sm2fe10co7/mxcy thin films

I. A. Al-Omari*, N. J. Cunningham, D. J. Sellmyer

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Magnetic and structural properties of sm2fe10co7/mxcy thin films'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Physics

Material Science