Loss of fas-ligand expression in mouse keratinocytes during UV carcinogenesis

Allal Ouhtit, Alexander Gorny, H. Konrad Muller, Laurie L. Hill, Laurie Owen-Schaub, Honnavara N. Ananthaswamy*

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

71 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Loss of fas-ligand expression in mouse keratinocytes during UV carcinogenesis'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Medicine and Dentistry

Agricultural and Biological Sciences