Lesson of the month: Clear cell struma ovarii

M. B. Loughrey*, G. McCusker, R. N. Heasley, M. Alkalbani, W. G. McCluggage

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

3 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Lesson of the month: Clear cell struma ovarii'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.