Internal hernia through the mesosalpinx: A lesson to learn

G. H. Tan*, H. Harunarashid, S. Das, Y. H. Goh, A. R.M. Ramzisham

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

4 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Internal hernia through the mesosalpinx: A lesson to learn'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Medicine and Dentistry