Electroclinic effect in low molar mass organosiloxane liquid crystals

C. Carboni*, R. Mehdi, A. K. George, S. H. Al-Harthi, J. Naciri

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةConference articleمراجعة النظراء

3 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Electroclinic effect in low molar mass organosiloxane liquid crystals'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Material Science

Physics