Doppler findings in Castleman disease - A rare case

Sameer Raniga*, C. Shah, A. Shrivastava, P. Amin, P. Patel

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةمقالمراجعة النظراء

1 اقتباس (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Doppler findings in Castleman disease - A rare case'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Agricultural and Biological Sciences

Medicine and Dentistry