Cyanobacterial mineralisation of posnjakite (Cu4(SO4)(OH)6·H2O) in Cu-rich acid mine drainage at Yanqul, northern Oman

Bernhard Pracejus*, Aliya Al-Ansari, Huda Al-Battashi

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

5 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Cyanobacterial mineralisation of posnjakite (Cu4(SO4)(OH)6·H2O) in Cu-rich acid mine drainage at Yanqul, northern Oman'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Earth and Planetary Sciences