Consumer perception of knowledge-sharing in travel-related OnlineSocial Networks

Anil Bilgihan*, Albert Barreda, Fevzi Okumus, Khaldoon Nusair

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

214 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Consumer perception of knowledge-sharing in travel-related OnlineSocial Networks'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Computer Science

Social Sciences