Choledochal cysts in Omani children: A case series

Siham Al-Sinani*, Khalid Al Naamani, Wafa Lutfi, Aisha Al Hajri

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

2 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Choledochal cysts in Omani children: A case series'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Medicine and Dentistry

Social Sciences