Business transformation in educational institute: A case study in online registration system

Jamil Al Shaqsi*

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: Conference contribution

1 اقتباس (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Business transformation in educational institute: A case study in online registration system'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Computer Science

Social Sciences

Mathematics