Brownian motion of suspended particles in an anisotropic medium

Y. F. Hsia*, N. Fang, H. M. Widatallah, D. M. Wu, X. M. Lee, J. R. Zhang

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

5 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Brownian motion of suspended particles in an anisotropic medium'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Physics

Agricultural and Biological Sciences

Neuroscience

Material Science