A novel v- silicone vestibular stent: Preventing vestibular stenosis and preserving nasal valves

Wameedh Al-Bassam*, Deepa Bhargava, Rashid Al-Abri

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةمقالمراجعة النظراء

4 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “A novel v- silicone vestibular stent: Preventing vestibular stenosis and preserving nasal valves'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Medicine and Dentistry