A new characterization of periodic oscillations in periodic difference equations

Ahmad Al-Salman, Ziyad Alsharawi*

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

7 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “A new characterization of periodic oscillations in periodic difference equations'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Mathematics

Physics

Engineering